INSTITUT KYRÓS (INSTITUT FERLO)
Escuela de Formación de Masajistas des de 1986

Pàgina inicial    Cursos    Drenatge Limfàtic    Quiromassatge     On som    Horari    Fotos    Contacteu
CATALÀ
QUIROMASAJE SUPERIOR

Inicio del curso:
16 de octubre del 2017
Fin del curso: 25 de junio del 2018
Horario: Lunes de 17:00 a 20:00

Este curso va dirigido a masajistas que hayan superado el quiromasaje básico, consta de varios módulos de trabajo donde se han seleccionado los temas de mayor interés que complementen y amplien el campo de conocimientos del quiromasajista. Cada módulo es impartido por un profesor especializado.Programes formatius seguint els criteris del procés de Regulació de les Teràpies Naturals per l'Institut d'Estudis de la Salut.

Per a una informació més detallada podeu adreçar-vos a Instiut Ferlo, C/ Canonge Mulet, 2, 3r 2a de Manresa, o bé mitjançant el telèfon 93 872 36 41, gràcies.