INSTITUT KYRÓS (INSTITUT FERLO)
Escola de Formació de Massatgistes des de 1986

Pàgina inicial    Cursos    Drenatge Limfàtic    Quiromassatge     On som    Horari    Fotos    Contacteu
CASTELLANO


QUINESIOLOGIA EMOCIONAL

HORARI:
Per determinar (2018)


La quinesiologia és la disciplina que utilitza de forma organitzada els mecanismes de facilitació i inhibició funcional, principalment el test muscular qualitatiu, per avaluar l'afectació d'estrès a la persona, actualitzant els seus mecanismes d'adaptació. De forma integrada considera l'es-tructura, la fisiologia, la nutrició, els aspectes cognitius, afectius i socials, així com l'energia vital de l'ésser humà. Secundàriament pot avaluar les respostes somàtiques a intervencions i/o substàncies, facilitant una informació complementària per avaluar la idoneïtat de la interven-ció o de la recomanació.

La quinesiologia és avui dia un dels mètodes complementaris de salut que més s'aplica en el camp de la interacció anomenada "cos ment". La paraula significa ciència del moviment, defi-nició que no aclareix la realitat de la quinesiologia actual. Utilitza el test muscular qualitatiu i el llenguatge corporal com a referències per millorar, integrar i relacionar aspectes físics, nutrici-onals, emocionals, mentals i energètics de la persona.

Una premissa fonamental de la quinesiologia és que el cos té energia innata per a la curació i que constantment està fent tot el que pot per tenir cura de si mateix, per recuperar el seu equilibri i funcionalitat, encara que de vegades necessita que li donin suport per estar en la forma òptima per aconseguir-ho.Programes formatius seguint els criteris del procés de Regulació de les Teràpies Naturals per l'Institut d'Estudis de la Salut.

Per a una informació més detallada podeu adreçar-vos a Instiut Ferlo, C/ Canonge Mulet, 2, 3r 2a de Manresa, o bé mitjançant el telèfon 93 872 36 41, gràcies.